Yiomau Lighting
Panasonic
Electrak
ABOUNDI
机械工程
 
   
   
 
台北总公司 ﹣有贸电工股份有限公司  
Tel: +886-2-2788-1688 Fax: +886-2-2788-1061
E-mail: sales@yiomau.com.tw Add: 台北市115607南港区南港路3段 50巷 15号 4楼 (远东科学园区)
       
高雄分公司 - 有贸电工股份有限公司  
Tel: +886-7-321-9501 / +886-7-311-6107 Fax: +886-7-311-7822
E-mail: sales@yiomau.com.tw Add: 高雄市807384三民区九如二路255-1号 13楼
       
苏州 - 苏州安承进出口贸易有限公司  
Tel: +86-512-6827-1350 Fax: +86-512-6827-1316
E-mail: sales-cn@yiomau.com.tw Add: 苏州市玉山路55号玉山广场5幢102室
       
广州 - 苏州安承进出口广州办事处  
Tel: +86-20-2886-6688 #8033 Fax: +86-20-2222-0333
E-mail: sales-cn@yiomau.com.tw Add: 广州市天河体育东路148号南方证券大厦13楼
       
南越 平阳省总部 - YIO MAU MECHANICAL CO., LTD.  
Tel: +84-274-375-9622 Fax: +84-274-375-9946
E-mail: sales-vn@yiomau.com.tw Add: 越南,平阳省,新渊市,永新社,越南新加坡2A工业区,30号路,5B
       
北越 北宁省办事处- YIO MAU MECHANICAL CO., LTD.  
Tel: +84-222-390-8696 Fax:
E-mail: sales-vn@yiomau.com.tw Add: 越南,北宁省,京北坊,京北87路,23号
       
马来西亚 - APEX ERA SDN. BHD.  
Tel: +603-7781-6713 Fax: +603-7781-6719
E-mail: sales-my@yiomau.com.tw Add: NO. 41, JALAN 2/152, TAMAN PERINDUSTRIAN O.U.G., BATU 6, JALAN PUCHONG, 58200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
       
 
  Copyrights by Yiomau Electric Works Co., Ltd. All rights reserved. Designed by Honeycomb.